drukuj

2009-03-02 09:11:22

KLUB PRACY


KLUB PRACY

Klub pracy to forma pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz innym zainteresowanym. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w klubach pracy jest realizowana przez organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy lub nie osiągały pozytywnych efektów swoich działań w tym zakresie oraz dla osób, które powracają na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w klubie pracy opiera się na zasadach:

  • dobrowolności uczestnictwa,
  • nieodpłatności korzystania przez uczestników ze szkoleń oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie klubu pracy, z materiałów informacyjnych, literatury, artykułów piśmienniczych i innych materiałów.

Podczas szkolenia uczestnicy klubu pracy mogą:

  • Poznać procesy i tendencje zachodzące na rynku pracy, które mają bezpośredni wpływ na sposób i skuteczność poszukiwania pracy;
  • Poznać swoje mocne strony i ocenić ich przydatność na rynku pracy;
  • Dokonać bilansu umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych, co może być inspiracją do znalezienia pomysłu na własną drogę zawodową;
  • Przygotować się do autoprezentacji;
  • Poznać zasady pisania dokumentów aplikacyjnych;
  • Nabyć umiejętność prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
  • Opracować strategie pokonywania barier w zatrudnieniu
  • Nawiązywać kontakty pomocne w zatrudnieniu

Zajęcia te mają na celu wzmocnienie wśród członków Klubu wiary we własne umiejętności i możliwości kierowania własnym życiem.
Szkolenie w klubie pracy trwa 3 tygodnie. Przez pierwsze dwa tygodnie odbywają się sesje szkoleniowe. Ich łączny czas wynosi 40 godzin realizowanych w ciągu 10 kolejnych dni roboczych. Trzeci tydzień (15 godz.) przeznaczony jest na aktywne poszukiwanie pracy przez uczestników przy wykorzystaniu metod i technik poznanych podczas szkolenia.
Klub Pracy wyposażony jest w nowoczesne urządzenia audiowizualne oraz komputery z dostępem do Internetu. Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatek szkoleniowy lub stypendium. Powiatowy Urząd Pracy zwraca także koszty dojazdu na szkolenie.
Informacje i zapisy prowadzą pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim: Beata Pollok, Małgorzata Tkaczyk, tel. 025 759 64 79, 025 759 27 13 wew.218. Lokalizacja w Urzędzie: pokój nr 19 (parter).

Informacje o artykule

Autor: Admin
Zredagował(a): Piotr Karolak
Data powstania: 02.03.2009 09:11
Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2009 09:08
Liczba wyświetleń: 7099